Sök
Filters

Våra värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i tre ord: Fokus, Kunskap och Engagemang.

Fokus på IP-baserad kommunikation i starka samarbeten

Vårt mål är att erbjuda de bästa produkterna för helhetslösningar inom IP-telefoni och nätverkssäkerhet. Genom att fokusera på det vi är bäst på och brinner för: IP-kommunikation har vi också möjligheten att vara marknadsledande inom vår nisch.
När vi väljer vilka leverantörer vi samarbetar med tror vi att fokus, snarare än mångfald eller bredd i erbjudandet, är nyckeln till god kvalitet. Därför väljer vi att samarbeta med företag som har en uttalad vision som de brinner för, en tydlig idé bakom sitt erbjudande och som är ledande inom sitt produktsegment.

Kunskapsledare inom IP-telefoni

Genom åren har vi byggt upp en unik kunskap inom IP-telefoni och nätverkssäkerhet. Den kunskapen använder vi till att, i samarbete med våra återförsäljarpartners, ta fram de bästa kommunikationslösningarna för varje företag.
Vår erfarenhet säger oss att du som slutkund är den som bäst känner din kommunikationsmiljö och dina behov. Vi lyssnar in till dina behov och använder vår kunskap för att hitta den lösning vi tror både passar in bäst både i din nuvarande IT-miljö och som kan möta dina framtida kommunikationsbehov.

Engagemang för gemensam framgång

För oss på MigraX är en bra affär en affär där alla parter är nöjda med resultatet. Vi tror på nära samarbeten med våra produktleverantörer och våra återförsäljarpartners. Nöjda slutkunder och trygga återförsäljarpartners är en förutsättning för att vi ska lyckas som distributör.
Våra produkter och leverantörer är valda med kvalitet i fokus. Ändå kan det hända att det uppstår problem längs vägen. Därför sträcker sig vårt engagemang bortom enskilda produkter till ett fokus på att erbjuda helhetslösningar som fungerar bra tillsammans: både på pappret och i verkligheten.

Miljöpolicy

MigraX är dedikerat för att skydda vår miljö för framtiden. MigraX vill ligga i framkanten av denna utvckling för att se till att vi har en jord för våra barn och barnbarn.

En av de första besluten som vi gjorde var att alla tjänstebilar skall vara så miljövänliga som det bara går. Som ett led i det så har MigraX idag enbart plug-in bilar, plugin hybrider och rena elbilar, och målet är att gå helt över till fosiilfria tjänstebilar inom de närmaste två åren.

Vår elförbrikning är helt fossiltfritt idag då vi enbart köper el från vatten-, vind- och solkraft. Ingen annan el köps in i dag för vårt kontor.

Även våra transporter vill vi att de skall ske så fossilfria som möjligt och därför undersöker vi nu hur vi kan klimatkompensera alla våra transporter till våra kunder. Vårt mål är att våra trasnporter skall vara helt klimatneotrala innan 2017 utgång men kommer att ske stegvis.

top